Cennik

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA
ZA CZYNNOŚCI TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO


wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005
w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

(Dz.U. Nr 15 z 2005, poz. 131)

za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia na język polski (100%) z języka grupy 23,00
za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego- w dniu zlecenia (150%) 34,50
za tłumaczenie tekstów:
  • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
  • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
  • za trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)
28,75
za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%) 11,50
za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (30%) 6,90
za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego (100%) na język grupy 30,07
za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego- w dniu zlecenia (150%) 45,10
za tłumaczenie tekstów:
  • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
  • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
  • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)
37,59

CENNIK TŁUMACZEŃ PISEMNYCH ZWYKŁYCH I TŁUMACZEŃ USTNYCH


Rodzaj tłumaczenia:
(1 str. A4 = 1600 znaków)
Tryb
normalny
Tryb
ekspresowy
na język polski 23 28
na język niemiecki 25 30
jedna godzina tłumaczenia ustnego konsekutywnego (sesja min. 4 godziny) 70 ---
dzień pracy tłumaczenia konsekutywnego (sesja 4-8 godzin) 600 ---

 

Tłumaczenia w trybie ekspresowym wykonywane są na dzień następny pod warunkiem, że objętość tekstu nie przekracza 4 stron A-4. Tłumaczenia większe wykonywane są w trybie zwykłym, najwcześniej na 3. dzień po złożeniu zlecenia (niedziel nie wlicza się)
Stronę rozpoczętą tłumaczenia uwierzytelnionego liczy się jako całą.
Ilość znaków (ze spacjami) ustalana jest na podstawie edytora tekstów.


Podane ceny są jedynie orientacyjne i podlegają negocjacjom.

W przypadku dużych zleceń i stałej współpracy korzystne rabaty!